Maszyny Sadownicze, Ogrodnicze i Rolnicze Producent JAGODA JPS

Karczownik KRET

Urządzenie to jest przeznaczone do rozdrabniania karp krzewów porzeczek (a także innych krzewów, np. aronii) po uprzednim ścięciu części nadziemnej rozdrabniaczem gałęzi. Dzięki zastosowaniu karczownika można szybciej i lepiej przygotować pole pod nowe nasadzenia.

  • Karczownik KRET charakteryzuje się prostą budową i niezawodną pracą w porównaniu do innych maszyn przeznaczonych do podobnych prac. Efekt rozdrabniania w dużym stopniu zależy od rodzaju gleby i wielkości karpy.
  • Elementem roboczym jest wirnik o pionowej osi obrotu z czterema odpowiednio zamocowanymi nożami. W czasie pracy może okazać się konieczne dociążenie karczownika, np. bloczkami betonowymi, do mocowania których karczownik jest dostosowany. Napęd wirnika przekazywany jest z WOM ciągnika poprzez wał przegubowo-teleskopowy i przekładnię kątową.
Długość 1 280 mm
Szerokość 1 410 mm
Wysokość 1 080 mm
Masa 150 kg
Średnica wirnika 650 mm
Prędkość transportowa do 20 km/h
Prędkość robocza 1,0- 3,5 km/h
Wydajność 0,25- 0,8 ha/h
Ciągnik współpracujący min. 45 kW (60 KM)
Masa bez obciążników 150 kg
Masa z obciążnikami (4 szt) 250 kg