Maszyny Sadownicze, Ogrodnicze i Rolnicze Producent JAGODA JPS

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

JAGODA JPS Magdalena Placek Basel Saraya spółka cywilna

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Wdrożenie do produkcji innowacyjnego kombajnu do zbioru owoców z krzewów jagodowych

Celem projektu jest wdrożenie do produkcji na dużą skalę innowacyjnego kombajnu do zbioru owoców z krzewów jagodowych i innowacyjnej głowicy otrząsacza.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 090 400.00 PLN

JAGODA JPS Magdalena Placek Basel Saraya spółka cywilna

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Rozwój eksportu firmy JAGODA JPS w wyniku realizacji branżowego programu promocji producentów maszyn i urządzeń.

Celem projektu jest wzrost sprzedaży produktów eksportowych oferowanych przez firmę JAGODA JPS s.c. w wyniku realizacji programu promocji branży maszyn i urządzeń na przestrzeni następnych 5 lat.

Dofinansowanie projektu z UE: 422 925.00 PLN

JAGODA JPS Magdalena Placek Basel Saraya spółka cywilna

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Rozwój eksportu firmy JAGODA JPS w wyniku realizacji branżowego programu promocji producentów maszyn i urządzeń.

Celem projektu jest zwiększenie sprzedaży produktów eksportowych oferowanych przez firmę JAGODA JPS s.c. w wyniku realizacji programu promocji branży producentów maszyn oraz urządzeń na przestrzeni następnych trzech lat.

Dofinansowanie projektu z UE: 403 800,00 zł

 

JAGODA JPS Magdalena Placek Basel Saraya spółka cywilna

wzięła udział w projekcie

Łódzkie dla biznesu – umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez udział w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju

finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.