Maszyny Sadownicze, Ogrodnicze i Rolnicze Producent JAGODA JPS

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Dane osobowe

JAGODA JPS dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych danych osobowych przez Użytkowników serwisu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.
Administrator zobowiązany jest przez przepisy prawa do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz zabraniem przez osobę nieuprawnioną, do przetwarzania danych zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz do chronienia danych przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Zabezpieczenia

Witryna JAGODA JPS zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

Edycja/zmiana danych kontaktowych

Zgodnie z polityką ochrony prywatności, Użytkownicy mają możliwość edytowania/zmiany danych kontaktowych. W tym celu należy skorzystać z poczty email, pisząc na adres jagoda@jagoda.com.pl.

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres jagoda@jagoda.com.pl.